Garancija

Garantni uslovi za Mi Band 2

Garancija

Garantni uslovi za Mi Band 2

Garancija na Mi Band 2 senzor


1.
Kupac ima pravo da se predomisli i vrati proizvod u roku od 14 dana ukoliko proizvod nije otpečatio i koristio. Pod “otpečatio” se smatra uklanjanje vakumskog pakovanja, otvaranje i korišćenje proizvoda. Troškovi vraćanja padaju kupcu na teret, a prodavac je u obavezi da mu novac vrati najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema vraćenog proizvoda.

2.
Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda od strane kupca i iznosi 12 (dvanaest) meseci.

3.
U slučaju reklamacije, prodavac je dužan da u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju.

4.
Prodavac je dužan da u roku od 30 dana reši reklamaciju.
Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema uređaja na servis, prodavac je obavezan da neispravan uređaj zameni ispravnim.

5.
Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja.
Garancija se odnosi na činjenicu da će uređaj zadovoljiti zahteve kupca u okviru tehničkih mogućnosti koje je definisao proizvođač.

6.
Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uređaja. Od korisnika se očekuje da uređaj ne izlaže štetnim dejstvima i svaka eventualna nepravilnost prouzrokovana nemarnim postupanjem otklanjaće se isključivo na teret kupca.

7.
Garancija se ne odnosi na pružanje tehničke podrške kupcu za rukovanje uređajem, puštanje u rad, podešavanja i slično.